Servicii

TRADUCERI

Traducem din sau în limbile:

 • engleză, germană – principal
 • alte limbi: franceză, italiană, spaniolă, maghiară, olandeză, cehă, turcă ş.a.
 • Pentru a vă edifica mai pe larg, iată o listă din seria actelor şi documentelor pentru care avem expertiză şi experienţă:
 • studii liceale şi universitare (diplome, foi matricole, adeverinţe)
 • stare civilă (certificate de stare civilă, cazier judiciar ş.a.)
 • tehnice (manuale şi instrucţiuni de utilizare maşini şi aparate)
 • juridice (sentinţe, procuri, declaraţii întocmite la notarii publici)
 • economice (acte constitutive firme, bilanţuri, facturi, cataloage de produse etc.)
 • medicale (scrisori medicale, analize etc.)
 • publicitate şi marketing (site-uri web, magazine online, pliante pentru târguri şi expoziţii, broşuri, monografii firme ş.a.)
 • ştiinţifice (comunicări, postere pentru reuniuni şi publicaţii internaţionale, sinteze cărţi etc.)

Servicii complete traduceri

Traducerile sunt efectuate de traducători profesionişti, absolvenţi de studii superioare filologice, cu experienţă verificată, autorizaţi de Ministerul Justiţiei din România.

Traducem orice tip de document sau text. 

Pentru clienţii noştri executăm următoarele servicii: 

 • — traduceri competente şi autorizate
 • — legalizarea la notarii publici a traducerilor efectuate de noi
 • — verificarea traducerilor realizate de alte persoane, în vederea certificării corectitudinii ori pentru prezentarea la legalizare
 • — suntem disponibili pentru toate cerinţele clientului: tipărire, tehnoredactare, legare, primire şi trimitere online sau prin poştă etc
 • — executăm interpretariat, în limbile engleză şi germană, la notarii publici şi avocaţi, pentru parteneriatele de afaceri
 • — tehnoredactare şi corectură cărţi, articole conferinţe, teze licenţă şi doctorat
 • — executăm listări teze de licenţă, tipărire şi legare de documente.

Corectitudine și exactitate în traduceri

Corectitudinea şi exactitatea termenilor au devenit în relaţiile de afaceri, în  raporturile cu autorităţile româneşti sau străine (administraţiile publice, justiţie, poliţie, universităţi etc.) exigenţe inevitabile. De aceea este bine să eliminaţi orice risc şi să căutaţi birourile specializate, altfel spus pe „traducătorii meseriaşi”.


GHID DE TURISM ŞI CONSILIERE PENTRU CĂLĂTORII

Ghid Național de Turism

Pentru organizatorii acţiunilor turistice (tour-operatori) asigurăm ghid naţional de turism (excursii în străinătate). Deţinem experienţă pe itinerarii din Europa, Asia, Africa, America de Nord şi America de Sud, cu peste 150 de excursii la activ (competenţă în limba engleză şi germană)

Consiliere excursii în străinătate și în România

În turism se produc permanent schimbări, noutăţi. Orice călătorie are necunoscute, constituie un impact cu locuri şi oameni din alte spaţii, valori şi obiceiuri; de aceea, o călătorie turistică nu trebuie tratată ca o aventură fără scopuri, lăsată la voia hazardului. Ci trebuie bine gândită, planificată şi pregătită pentru a aduce satisfacţii şi a fi un succes.

Tot mai multe persoane aleg să călătorească individual sau în grupuri mici. Desigur căutarea pe internet este o mare înlesnire, dar sunt suficiente amănunte necesare care nu apar.

Vă ajutăm să faceţi alegerea cea mai potrivită a unui itinerariu, să beneficiaţi de informaţii utile şi orientarea necesare, să contactaţi ghizi locali. Dispunem de o listă de ghizi locali din ţările pe care le-am colindat şi vă putem facilita contactul cu aceştia. De exemplu, în ţări precum: Ungaria, Cehia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Germania, Israel, Iordania, Maroc, Spania, Portugalia, China, Japonia ş.a.) Nu ezitaţi să aveţi la faţa locului un ghid competent, care să vă faciliteze orientarea şi cunoaşterea obiectivelor turistice şi a altor atracţii.

 Experienţa noastră cu grupuri în străinătate ca ghid şi însoţitor ne permite să vă consiliem pentru a nu rata obiective turistice de mare semnificaţie culturală sau din natura spectaculoasă a locurilor pe care doriţi să le vizitaţi şi exploraţi în vacanţe.


FORMATORI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE A  ADULŢILOR

Cursurile de formare profesională a adulţilor, pentru diferite ocupaţii şi meserii (calificare şi specializare), a adulţilor sub-calificaţi ori preocupaţi de a-şi completa educaţia de bază ori pentru obţinerea unei calificări cu cel puţin un nivel mai ridicată decât cea anterioară, în conformitate cu Standardele Ocupaţionale (SO), organizate de către diferiţi furnizori de formare profesională autorizaţi (instituţii, organizaţii, fundaţii etc.) sunt susţinute de persoane pregătite cu competenţe pentru acest de tip educaţie şi instrucţie formală.

Concepte precum „învăţarea permanentă/continuă” sau „învăţarea de-a lungul întregii vieţi”/”life long learning”/ sunt revitalizate şi indispensabil să fie funcţionale pentru dezvoltarea social-economică şi individuală. Se mai poate spune că aceste oportunităţi de învăţare într-un cadru organizat sunt „a doua şansă” sau „încă o şansă” pentru cei care sunt dispuşi sau nevoiţi să accepte mobilităţile existente astăzi în câmpul muncii, să elimine dificultăţile de integrare profesională şi socială. În fapt, este un mod de învăţare specific, în care se ia în considerare experienţa anterioară de învăţare, necesitatea şi utilitatea directă a noilor cunoştinţe, un echilibru adecvat între teorie şi practică şi, nu în ultimul rând, cultivarea respectului pentru cei ce învaţă. Adulţii aduc în sala de curs o anumită experienţă profesională şi socială, o maturitate ridicată în gândire şi un bagaj social complex cu privire la interese şi nevoi. De aceea, formatorii – profesorii programelor de învăţare – trebuie să deţină tehnici şi metode de lucru diferite şi adecvate: colaborative, de împărtăşire reciprocă a opiniilor, de activare, ora de lucru trebuind să devină un mod de învăţare în grup, un câmp de creativitate, atitudini şi opinii reciproc avantajoase pentru participanţi

Asigurăm formatori pentru ocupaţiile ghid de turism şi administrator pensiune turistică. persoane cu certificare în activitatea de formare a adulţilor, nivel 3.

Formatori noştri au o experienţă îndelungată pentru domeniul turismului câştigată la Centrul de Training pentru Turism (CTT), care funcţionează în cadrul Universităţii Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie şi prin colaborarea cu SC „Art Nouveau” s.r.l., precum şi cu alte entităţi autorizate pentru furnizarea de formare profesională a adulţilor.