Prețuri

Pagina standard pentru traduceri se calculează la 300 de cuvinte sau 2000 de semne cu spaţii. Pentru a vă contoriza documentele, dacă este posibil, folosiţi Contor de cuvinte/Word count din bara de Instrunente/Tools. După caz, redactaţi pagina la 31 rânduri x 65 semne, folosind litera Times New Roman, corp de literă 12.

Documentele tipizate, care nu pot fi contorizate de dvs, le contorizăm noi la finalul traducerii. Orice document tipizat care nu depăşeşte o pagină se consideră a avea o pagină standard.

Pentru solicitări, evaluare complexitate, timp de tradus şi costuri folosiţi caseta de contact:  contact@cluj-traduceri.ro


Preţurile sunt negociabile în funcţie de dificultate, urgenţă şi volum.

Corectarea şi verificarea traducerii aduse de client se taxează cu 50% din tariful normal.

Taxa de legalizarea notarială: 36 – 38 lei pentru 1 act într-un exemplar; pentru exemplarele următoare se achită 7-8-9 lei în plus pentru fiecare exemplar solicitat (notarii au rotunjit, în sus sau în jos, tarifele oficiale stabilite).


Cel mai corect este să relaţionăm telefonic, online sau direct, cu documentele în faţă, la biroul nostru situat în centrul oraşului Cluj-Napoca.

Suntem dispuşi să ne deplasăm la companii sau instituţii pentru lucrări extinse şi pentru negocierea colaborării.