FAQ

DESPRE TRADUCERILE AUTORIZATE  ȘI LEGALIZAREA NOTARIALĂ

Există tipuri de documente a căror traducere – în sau din –  trebuie prezentată la un notar public pentru ca acesta să legalizeze semnătura traductorului autorizat, care deţine autorizaţia valabilă eliberată de Ministerul Justiţiei şi are depus specimenul de semnătură la biroul notarului.

Categoria de documente care, în mod obişnuit, se legalizează notarial sunt traduse fie pentru autorităţi din România, fie pentru autorităţi din străinătate: diplome, foi matricole, adeverinţe pentru studii, caziere judiciare, caziere fiscale, contracte de muncă, de vânzare-cumpărare, permise de conducere, procuri/împuterniciri, cărţi de muncă, documente de firmă etc.

Un act legalizat notarial are forţa originalului. Unele documente trebuie să poarte şi Apostila de la Haga, care să confirme semnăturile emitenţilor, autenticitatea lor, sau, după caz, supra-legalizarea Camerei notarilor publici, pentru certificarea notarului.

Apostila de la Haga este bine să o solicitaţi personal la prefectura de care aparţineţi, pentru a nu mai plăti formalităţile şi deplasarea traducătorilor. Serviciul este relativ ieftin, se realizează repede, dacă depuneţi actele până la ora 11.00, se eliberează apostilate în aceeaşi, dacă mai târziu, le primiţi a doua zi.  Nici un traducător nu este autorizat sau abilitat să aplice el Apostila de la Haga, cum fals se lasă impresia; este un serviciu care vă costă, uneori mai mult decât traducerea. Cu traducătorul, în mod legal şi normal, se face un contract, pentru ca apoi acesta să se prezinte cu actele la apostilare. Acest fapt, poate prelungi timpul executării traducerii şi legalizării la notar la 2-3 zile.

În cazul întocmirii unui act notarial între un cetăţean român şi altul străin, între agenţi economici din ţară şi străinătate este nevoie de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, care va avea asupra sa parafa de autorizare şi, după caz, va semna documentul.

Există şi cazuri când clienţii, persoane fizice sau firme, dacă sunt bine informaţi privind scopul documentelor traduse şi cerinţele locului de depunere, nu solicită legalizarea, decât semnătura şi parafa traductorului autorizat, aplicate pe paginile traduse. Neapărat autorizat!

TRADUCERILE DE SPECIALITATE

Textele din domenii tehnico-ştiinţifice, din IT&C, site-urile web, documentaţiile tehnice de utilizare şi service, pliantele sau broşurile de prezentare a firmei şi a produselor, precum  instrumentele de imagine ale hotelurilor şi restaurantelor, cartea de meniuri etc. este foarte important să fie traduse cu exactitatea necesară. Altfel, pierdeţi din credibilitate şi, mai ales, clienţii.  În general, acestea nu trebuie legalizate notarial sau autorizate cu semnătura traducătorului, dar, tocmai de aceea, deseori vă puteţi uşor păcăli cu amatorii.

În toate aceste cazuri, pentru exactitate şi pentru a  servi cât mai bine interesele clienţilor colaborăm şi ne consultăm îndeaproape asupra unor termeni, fie cu persoanele din firmele respective, fie cu colaboratori de specialitate din domeniul respectiv.

INTERPRETUL SAU TRANSLATORUL

Autorizaţia Ministerului Justiţiei se referă deopotrivă la capacitatea legală de a fi traducător autorizat de texte în/din limbile studiate, pentru care traductorul deţine documente că este competent, dar şi la competenţa de a fi translator autorizat, pentru limbile respective, de a avea abilitate în comunicarea directă cu persoanele care deţin nativ sau nu aceste limbi, în oricare din sensurile solicitate.

Şi într-un caz şi în altul este vorba de capacitatea lingvistică şi abilitatea comunicativă a persoanei autorizate; documentul, adică Autorizaţia nr…are precizarea: traducător şi interpret pentru limbile

Traducătorii (de texte) şi translatorii (= interpretaritul sau translaţia în convorbiri, însoţire de delegaţii, la conferinţe publice etc.) sunt, aşadar, persoane calificate, competente care sunt îndreptăţite să traducă şi care îşi asumă prestarea acestor servicii, fiecare cu reguli şi exigenţe specifice.

 


 

Sunt multe feluri de… traduceri şi de… traducători şi interpreţi. Traducerea de texte şi interpretariatul interpersonal sau public (conferinţe, întrevederi şi declaraţii politice, în emisiuni tv etc.) sunt activităţi pe cât de onorabile, pe atât de dificile. Neapărat şi responsabile.

Dacă documentul nu este tradus corect, profesionist, de un traducător bine pregătit şi autorizat de Ministerul Justiţiei, riscaţi să nu fie recunoscut în străinătate sau aici în ţară. Dacă nu aveţi un interpret/translator cu competenţă lingvistică ridicată şi abilităţi de comunicare, care să transmită corect şi cu rapiditate mesajul riscaţi să eşuaţi în relaţia cu parteneri străini  sau situaţiile publice să devină penibile, deci un eşec pentru toate părţile.